POST

คุณพ่อคุณแม่จ่ายค่าเล่าเรียนลูกต่อคน ทั้งในและนอกโรงเรียน ปีละกี่

Follow
คุณพ่อคุณแม่จ่ายค่าเล่าเรียนลูกต่อคน ทั้งในและนอกโรงเรียน ปีละกี่บาทกันบ้างคะ

Please login to comment. Login

ปีละ5หมื่น อ.3 ค่ะ
อนุบาลค่าเทอมปีละ 70,000 ค่ะ เสริม (ดนตรี กีฬา วาดรูป ภาษา 30,000 ค่ะ แม่เน้นที่ถูกและดี คนน้อย ไม่เน้นสถาบันดังคะ)
เพราะตอนอนุบาล รร ปีละ 100,000 เสริม ปีละ 120,000 (ดนตรี กีฬา วาดรูป ภาษาอังกฤษค่ะ)
Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me