จุดแข็ง : ชอบซื้อตำราเลี้ยงลูกมากกกกก

Mali
จุดแข็ง : ชอบซื้อตำราเลี้ยงลูกมากกกกก
จุดอ่อน : ซื้ออย่างเดียว แต่ไม่อ่าน😂😂
1


Please Login to CommentLog In

Yo
เห็นด้วยค่ะ ซื้อมาแต่ไม่ได้อ่านเลย