ทำไมลูกชอบคึกเวลาแต่งตัวหลังอาบน้ำเสร็จคะ

เวณิกา

เวณิกา

ถามคำถาม
ทำไมลูกชอบคึกเวลาแต่งตัวหลังอาบน้ำเสร็จคะ
กว่าจะแต่งตัวเสร็จแม่จะเป็นลม
0


Please Login to CommentLog In