ลูกๆ และภรรยาทำ surprise! ด้วย 7th Anniversary morning breakfast

ลูกๆ และภรรยาทำ surprise! ด้วย 7th Anniversary morning breakfast

วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน 7 ปีของผมกับคุณจ้า เราจึงขอใช้วันดีวันนี้ เปิดตัว mombieclub คอมมิวนิตี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะร่วมกันแบ่งปันความประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ ให้กำลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เราเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุด

Today is our 7th Anniversary. I'm so proud to launch "mombieclub.com" today that K. Jaa and I wish mombieclub will be a community for mothers and fathers to share their Experience & Knowledge, to share their Love, and to empower each other.

We would like to invite you being "Mombies". We wish you will enjoy, benefit, and being a part of mombieclub to help each other being the best parents you can be!
0


Please Login to CommentLog In