POST

ตั้งครรภ์ 31วีค รู้สึกคันๆตรงจุกเต้านม ปกติไหมคะ เวลาบีบมีน้ำออกม

ตั้งครรภ์ 31วีค รู้สึกคันๆตรงจุกเต้านม ปกติไหมคะ เวลาบีบมีน้ำออกมาด้วย ปกติไหมคะ
0

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login