POST

ถ้าแม่ให้นมลูกติดโควิด หมอให้กินยาอะไรคะ กินยาแล้วสามารถให้นมลูกไ

ถ้าแม่ให้นมลูกติดโควิด หมอให้กินยาอะไรคะ กินยาแล้วสามารถให้นมลูกได้ไหมคะ
1

Please login to comment. Login

แม่บ้านนี้ กินแค่ยาลดไข้ กับ ยาขมตารใบห่อ ไม่กินฟ้าทลายโจรค่ะ
Please login to comment.
Login