แม่ๆคะ มีใครลูกฟันขึ้นช้าไหมคะ ตอนนี้น้องจะ 10 เดือนยังไม่ขึ้นซัก

huakom
แม่ๆคะ มีใครลูกฟันขึ้นช้าไหมคะ ตอนนี้น้องจะ 10 เดือนยังไม่ขึ้นซักซี่เลยค่ะ
1


Please Login to CommentLog In

MormaeStyle
ลูกชายคนโตขึ้นช้าเหมือนกันค่ะ แต่ตอนขึ้นคือมารัวๆเลบนะคะ คิดว่าไม่กังวลค่ะ