POST

คําว่า “ไม่” ของเด็ก เป็นการบอกให้เรา ซึ่งเป็นพ่อแม่รับรู้ว่า เขา

คําว่า “ไม่” ของเด็ก เป็นการบอกให้เรา ซึ่งเป็นพ่อแม่รับรู้ว่า เขาต้องการมีตัวตน

คําว่ามีตัวตนหมายถึง “ฉัน สามารถ ฉันมีความคิด ฉันต้องการทําสิ่งเหล่านี้ ฉันไม่ต้องการทําสิ่งเหล่านี้” คือ ต้องการจะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็น ตามหลักจิตวิทยาแล้ว เด็กต้องการมีตัวตนเพื่อพัฒนาหล่อหลอมไปสู่ตัวตนที่เข้มแข็งขึ้นในอนาคต เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องถูกใครชักจูงหรือล่อหลอกได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะให้ลูกเรามีการพัฒนาตัวตนที่เข้มแข็งมากพอ

แล้วถ้าเขายอมเราไปหมดเลย โดยที่เขาไม่ปฏิเสธเลย เขาเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย ไม่มีการสงสัยเลย ไม่มีคําถามเลย ไม่มีคําว่า “ไม่” เลย ก็แปลว่าลูกเราไม่ได้มีตัวตน ที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเอง แต่เขามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของคนอื่น เพื่อให้ถูกใจคนอื่น ซึ่งจะทําให้ลูกเติบโตขึ้นมา แล้วไม่เห็นภาพของตัวเองชัดเจนว่า ตัวเองมีความสามารถ มีศักยภาพและมีพลังอํานาจที่จะปกป้องตัวเองยังไง การอยู่บนโลกนี้ที่ เมื่อต้องโตขึ้นไป ก็จะมีอุปสรรคมากมาย มีปัญหาในชีวิตหลายอย่าง แล้วก็จะไม่สามารถยืนหยัดที่จะปกป้องสิทธิ์ ของตัวเองได้ มีโอกาสเสียเปรียบสูง มีโอกาสที่จะมีโรคทางจิตเวชสูง รวมทั้งมีโอกาสที่จะเสียสุขภาพจิตได้มากด้วย เพราะเมื่อตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าควบคุมชีวิตของตัวเองได้ ก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนอื่น เพราะฉะนั้นสุขภาพจิตของตัวเอง ก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ดีด้วยเช่นกัน

หมอเสาวภา เลี้ยงลูกเชิงบวก ✚✚

Please login to comment. Login

ขอบคุณครับณหมอ ^^
Please login to comment.
Login