ลดคำว่า “ไม่” เพื่อให้สมองลูกพัฒนาได้เต็มที่!

ลดคำว่า “ไม่” เพื่อให้สมองลูกพัฒนาได้เต็มที่!

ที่ผ่านมาเราได้พูดถึง การใช้คำว่า “ไม่” อย่างไรให้ศักดิ์สิทธิ์ และคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้คำว่า “ไม่” ได้ในเหตุการ์ณที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก แต่ในชีวิตประจำวัน ทำไมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจึงควรพยายามลดการห้ามหรือการพูดว่า “ไม่” กับเด็กๆ ทำไมบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ หรือนักจิตวิทยา หมอพัฒนาการต่างๆ จึงไม่ชอบใจกับคําว่า “ไม่”

เนื่องจากเซลล์สมองของเด็กแรกเกิด มีจํานวนเป็นแสนล้านเซลล์ ซึ่งเวลาที่เซลล์สมองแต่ละเซลล์คุยกัน หรือส่งข้อมูลให้กัน จะช่วยเสริมสร้างให้สายใยประสาทมีมากขึ้น (สายใยประสาทที่มากขึ้นคือดีค่ะ ลูกจะฉลาด)

เช่น ในช่วงที่เด็กกําลังเรียนรู้การพูดหรือการใช้ภาษา คุณแม่คุณพ่อจะต้องพูดกับเขา เมื่อลูกฟังพ่อแม่พูด ทั้งภาษากายและภาษาพูด เซลสมองของลูกแต่ละเซลจะทำงานส่งข้อมูลให้กัน ลูกถึงจะพัฒนาการพูดสื่อสารได้ และหากพ่อแม่คุยกับลูกบ่อยๆ เซลสมองของลูกจะถูกกระตุ้นบ่อยๆตามค่ะ ยิ่งถูกกระตุ้นบ่อย สายใยประสาทก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น ๆ เกิดเป็นแขนงประสาทขนาดใหญ่ กลายเป็นทักษะทางภาษาที่ดี เราจึงมักเห็นเด็กพูดเก่ง มาจากสิ่งแวดล้อมที่คนพูดคุยกับเขาเยอะ พ่อแม่พูดกับลูก หรือ ญาติหรือคนใกล้ชิดเล่นแบบพูดคุยกับเด็กบ่อยๆ ในขณะที่เด็กพูดน้อย หรือไม่พูดตามวัย ก็มักมาจากสิ่งแวดล้อมที่เงียบๆ หมายถึงมีคนมาสนใจพูดคุยกับเด็กน้อย มีแต่หน้าจอที่อยู่เป็นเพื่อนเด็ก ซึ่งหน้าจอไม่ช่วยเรื่องพัฒนาการด้านสื่อสาร แถมยังฉุดให้แย่ลงด้วยซ้ำ

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านไหน เช่น การปีนป่าย การขี่จักรยาน การช่วยเหลือตนเองฯ เด็กๆจะต้องได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ยากมาก หากพ่อแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับคำว่า ไม่!

เมื่อเราพูดว่า “ไม่ อย่าทํา ไม่เอา ไม่ทํา” เด็กๆจะหยุด ถ้าเราดุมาก เด็กก็หยุดชะงัก หากมองลึกเข้าไปในสมอง เซลสมองจะไม่มีการส่งสัญญาณเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนา เพราะเมื่อไม่มีอะไรให้เรียนรู้ ก็ไม่มีข้อมูลให้ส่ง สมองลูกจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น

ดังนั้น หมอขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ มาลดการห้าม, ลดคำว่า “ไม่” กับลูกๆ ของเรากันนะคะ ใช้วิธีชวนลูกทำกิจกรรมตามวัยให้เขายุ่งๆแทนดีกว่า หรือไม่ก็จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยแทน เพื่อให้เวลาส่วนใหญ่ของลูกได้ลองคิด, ลองทำ, ลองผิดลองถูกเต็มที่ ไม่ใช่เพียงสมองลูกจะได้พัฒนาอย่างเต็มขีดความสามารถเท่านั้น สัมพันธภาพระหว่างเรากับลูกก็จะดีขึ้นด้วย


หมอเสาวภา เลี้ยงลูกเชิงบวก➕➕
0


Please Login to CommentLog In