POST

"โดนดุว่าวาดไม่สวย ไม่ชอบวิชาศิลปะ"

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
"โดนดุว่าวาดไม่สวย ไม่ชอบวิชาศิลปะ"
สำหรับศิลปะโจนทะยาน ไม่เคยมีคำนี้
เราเปิดโอกาสให้เด็กๆ ปลดปล่อยเต็มที่เสมอ
ผมได้คุยกับเขา บอกไปว่าให้สนุกเต็มที่
"ได้เลย... จัดให้คร้าบบบบ"
แล้วก็ได้ผลงานอย่างที่เห็น

สำหรับเด็กก็แค่นี้ ได้เป็นตัวของตัวเอง
ได้มีคนรับฟังความคิด เรื่องเล็กๆ นี้
อาจสร้างคนหนึ่งคนให้กล้าคิดกล้าทำ
เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นได้
"โดนดุว่าวาดไม่สวย ไม่ชอบวิชาศิลปะ" สำหรับศิลปะโจนทะยาน ไม่เคยมีคำนี้ เราเปิดโอกาสให้เด็กๆ ปลดปล่อยเ"โดนดุว่าวาดไม่สวย ไม่ชอบวิชาศิลปะ" สำหรับศิลปะโจนทะยาน ไม่เคยมีคำนี้ เราเปิดโอกาสให้เด็กๆ ปลดปล่อยเ
0

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login