ปล่อยให้ธรรมชาติเจอธรรมชาติ

ปล่อยให้ธรรมชาติเจอธรรมชาติ
เดี๋ยวการสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นเอง
............😊...........🌳.................
Creative art บางครั้งก็ไม่ต้องมีสีมีกระดาษ
มีเพียงธรรมชาติของเด็กที่ชอบสำรวจเล่นซน
มาเจอธรรมชาติของต้นไม้สายลมดินน้ำอากาศ

🔭ลองพาลูกไปเล่นที่ที่มีต้นไม้ จะมากจะน้อยไม่สำคัญ ขอแค่อยู่นอกบ้านเดี๋ยวธรรมชาติจะพาไปเอง พ่อแม่คอยกระตุ้นสนุกไปกับเขา

ช่วงเวลาที่เดินเล่นรวบรวมสิ่งต่างๆสมองเด็กก็ได้คิดจินตนาการไปมากมายแล้ว🚀

เจออะไรก็เก็บมาเถอะจะสร้างสรรค์เป็นอะไรต่อไปค่อยว่ากัน👼👀👽👍🐸🐵
0


Please Login to CommentLog In