เมื่อรู้สึกไม่ไหว

Chaya
เมื่อรู้สึกไม่ไหว
ก็แค่ถอยออกมา
แล้วจะเห็นอะไรที่กว้างขึ้น
0


Please Login to CommentLog In