POST

สอบถามแม่ๆหน่อยค่ะ คลอดน้องได้ 2 เดือนกว่า น้องทานนมแม่ คือว่า...

สอบถามแม่ๆหน่อยค่ะ คลอดน้องได้ 2 เดือนกว่า น้องทานนมแม่ คือว่า....แม่อยากกินขนมจีนมาก แล้วแม่ชอบกินขนมจีนมากๆ เมื่อไหร่แม่ถึงจะกินขนมจีนได้ค่ะ 😂😂

Please login to comment. Login

กินได้ค่ะ แต่แนะนำกินเป็นเส้นสดค่ะ
Please login to comment.
Login