น้ำหนักซาวด์ กับคลอดจริงแตกต่างกันมากไหมคะแม่ๆ

Tiger 2022
1

Please Login to CommentLog In

IceIce
ซาวด์ก่อนคลอด 2400 คลอดจริง 2645 ค่ะ