rungtip.kas
rungtip.kas
@undefined163118 Expert

Achievements

Expert
Description
"จากประสบการณ์ทำงานพยาบาลในหน่วยหลังคลอดที่ดูแลข่วยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มานานกว่า 10 ปี ร่วมกับการเป็นอาจารย์พยาบาลในหน่วยหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน ทำให้ได้เห็นปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่แตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งปัญหาการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด ที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจไม่สบายใจ ว่าจะรับมืออย่างไร อาการแบบไหนคือปกติ หรือต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ การดูแลเบื้องต้น ซึ่งท่านจะได้รับคำแนะนำอย่างเป็นกันเองจากเราค่ะ Asst.Prof. Rungtip Kasak

My Services

My Shop
บริการให้การคำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Reserve
TimelineInteractions
Street
Articles
Club
Noti
Me