NS_Sudaporn
NS_Sudaporn
@sudapornpay Expert

Achievements

Expert
Description
สวัสดีค่ะ อาจารย์อุ๊นะคะ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มามากกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลทารกและเด็ก ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ รศ.ดร.สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง (อุ๊)

My Services

My Shop
บริการให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลทารกและเด็ก
Reserve
TimelineInteractions
Street
Articles
Club
Noti
Me