POST

หลังคลอดกินน้ำเย็นแล้วพุงจะไม่ยุบจริงๆหรอค่ะ

หลังคลอดกินน้ำเย็นแล้วพุงจะไม่ยุบจริงๆหรอค่ะ
5

Please login to comment. Login

ไม่จริงค่ะ
ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยค่ะ กินได้ปกติค่ะ
ขออนุญาตตอบคำถามนะครับ เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ
ไม่เกี่ยวกันค่า
Please login to comment.
Login