POST

คนเป็นพี่จะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่รักน้องมากกว่าตัวเองค่ะอาจจะทำให้พี่

Follow
คนเป็นพี่จะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่รักน้องมากกว่าตัวเองค่ะอาจจะทำให้พี่น้องทะเลาะกันได้ค่ะ

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 5 : คุณพ่อคุณแม่คิดว่า ต้นเหตุของปัญหาพี่น้องทะเลาะกันของที่บ้านนั้น เกิดจากสาเหตุใด

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

Please login to comment. Login

Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me