แม่บ้านไกล
แม่บ้านไกล
@nantakarn453123 Nurse

Achievements

Expert
Description
อาจารย์พยาบาล ผู้มีประสบการณ์การเป็นคุณแม่ท้องแรก ที่มีทั้งโรคประจำตัว และต้องเลี้ยงลูกต่างจังหวัด อ.ออยผ่านมาได้อย่างไร ประสบการณ์ดีๆ พร้อมแชร์และให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ
TimelineInteractions
Topic to follow
See more
SnipTopics.ROUTINESSnipTopics.PHYSICAL_HEALTHSnipTopics.KIDS_ACTIVITIESSnipTopics.MAKE_MONEYSnipTopics.PARENTING
Topic to follow
See more
SnipTopics.ROUTINESSnipTopics.PHYSICAL_HEALTHSnipTopics.KIDS_ACTIVITIESSnipTopics.MAKE_MONEYSnipTopics.PARENTING
Street
Articles
Club
Noti
Me