POST
อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายตอนฝากท้องของคุณแม่ เท่าไหร่กันคะ
2

Your comment

บ้านนี้หมื่นต้นๆไม่รวมตอนคลอดนะคะ ฝากคลีนิค
เราฝากคลีนิค ของเราเฉลี่ยเดือนละ หนึ่งพันต้นๆ แล้วแต่ยาที่หมอจ่าย กับยาที่หมอฉีดค่ะ รวมๆหมื่นต้นๆจ้า
Please login to comment.
Login