POST

ขออนุญาติสอบถามค่ะ น้องบ้านไหนอยู่อนุบาล 2 แล้วยังเขียน ก.ไก่ไม่ไ

Follow
ขออนุญาติสอบถามค่ะ น้องบ้านไหนอยู่อนุบาล 2 แล้วยังเขียน ก.ไก่ไม่ได้บ้างคะ บ้านนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยค่ะ แบบนี้ผิดปกติหรือป่าวคะ

Please login to comment. Login

Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me