POST

แม่ๆใช้กล้องโทรศัพท์รุ่นอะไรถ่ายรูปลูกสวยๆบ้างครับ แนะนำหน่อยให้ห

แม่ๆใช้กล้องโทรศัพท์รุ่นอะไรถ่ายรูปลูกสวยๆบ้างครับ แนะนำหน่อยให้หน่อยครับ 🥺
3

Please login to comment. Login

บ้านนี้ติดกล้องไอโฟนค่ะ แต่ถ้าเป็นกลางแดดโทรศัพท์รุ่นไหนก็ถ่ายสวยหมดค่ะ
Samsung S20 Ultra โหมด Portrait ค่ะ
Please login to comment.
Login