NS_paungpet.kas
NS_paungpet.kas
@paungpet Psychologist
เราจะช่วยเหลือดูแลกันนะ 🙂
Speciality:
#SnipTopics.MENTAL_HEALTH

Achievements

Expert
Description
เราเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษา และเป็นอาจารย์พยาบาลด้านสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ท่านที่ไม่สบายใจ กังวล เครียด เศร้า อยากพูดคุยกับใครสักคน มาคุยกันได้นะ เรายินดีรับฟัง และช่วยกันหาสมดุลชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

My Services

My Shop
Topic to follow

🔴 LIVE "ปัญหาระดับชาติ...ลูกกินยาก!!"
อาหารการกิน เป็นเรื่องหินๆของพ่อแม่จริงมั้ย?
💕 อาหารที่เหมาะตามวัย
💕 พฤติกรรมบนโต๊ะอาหาร
💕 สุขนิสัยที่ดีฝึกได้
💕 กติกาที่ต้องมีร่วมกัน
💕 เข้าใจธรรมชาติของเด็ก
https://www.youtube.com/watch?v=NLsMXpp7ysk
"ปัญหาระดับชาติ... ลูกกินยาก!!""ปัญหาระดับชาติ... ลูกกินยาก!!"
 
 
 
  
    
 
 
 
  
    
Topic to follow