Patima Khlongsirithaworn
Patima Khlongsirithaworn
@patima
a mother in wonder uk
Speciality:
#SnipTopics.PHYSICAL_HEALTH #SnipTopics.HEALTH

Achievements

Expert
Description
สวัสดีค่ะ พราว ปติมา สมิธสัน แม่ลูก 1 ที่ปรึกษาเฉพาะด้านการนอนในเด็กแรกเกิด - เด็กก่อนวัยเรียนขั้นสูง (Sleep Practitioner Advanced Programme OCN Level 5) ได้รับการรับรองจาก สถาบัน London School of Childcare Studies Institute สหราชอาณาจักร No more Cry it out เพราะพราวเชื่อมั่นว่า Cry it out ไม่ใช่ทุกคำตอบ ของการฝึกนอนและเด็กทุกคนมีศักยภาพในการนอนได้ด้วยตัวเอง ผู้ดูแลมีหน้าที่คอยจัดสรรปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและกายภาพให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถกล่อมตัวเองนอน (Self-soothing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสุขลักษณะการนอนที่ดีของเด็กๆ ต่อไป

My Services

My Shop
 Pre - Consultation & Troubleshooting – รับคำปรึกษาเบื้องต้น สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการนอนของลูก
Pre - Consultation & Troubleshooting – รับคำปรึกษาเบื้องต้น สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการนอนของลูก
Reserve
TimelineInteractions
Topic to follow
See more
SnipTopics.COGNITIVE_DEVELOPMENTSnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENTSnipTopics.NUTRITIONSnipTopics.LANGUAGE_DEVELOPMENTSnipTopics.MENTAL_HEALTHSnipTopics.DIETING_AND_NUTRITION

สวัสดีค่าทุกคนนนน พราว แม่ลูกหนึ่ง กำลังจะย้ายสำมะโนครัวไปลอนดอน บินพรุ่งนี้แล้ว ใครมีทริปพาลูกขึ้นเครื่องแชร์กันหน่อยค่าาา 😊🙏🏻🙏🏻 ขอบคุณค่า
0
Topic to follow
See more
SnipTopics.COGNITIVE_DEVELOPMENTSnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENTSnipTopics.NUTRITIONSnipTopics.LANGUAGE_DEVELOPMENTSnipTopics.MENTAL_HEALTHSnipTopics.DIETING_AND_NUTRITION
Street
Articles
Club
Noti
Me