POST

ลูก3เดือน16วัน ไม่ถ่าย1-2วัน ถือว่าผิดปกติไหมค่ะ แต่น้องไม่งอแง้

ลูก3เดือน16วัน ไม่ถ่าย1-2วัน ถือว่าผิดปกติไหมค่ะ แต่น้องไม่งอแง้
1

Please login to comment. Login

ถ้าน้องนมแม่ล้วน น้องสามารถไม่ถ่ายได้นานสุดถึง 2 สัปดาห์ค่ะแม่
Please login to comment.
Login