คุณแม่ๆ สามารถกดกระดิ่ง แจ้งเตือน live เพื่อที่จะไม่พลาด

mombieclub
คุณแม่ๆ สามารถกดกระดิ่ง แจ้งเตือน live เพื่อที่จะไม่พลาด
🔴 LIVE "ลูกพูดช้า โตมาจะเรียนไม่ทันเพื่อน?"
#mombieclub #มัมบี้ #NS_ดูแลลูกรัก #เรื่องเด็กๆbyหมอแอม #คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล
#ลูกไม่พูด #ลูกพูดช้า #เด็กพูดช้า #พัฒนาการเด็ก #พัฒนาการลูกน้อย
https://www.youtube.com/watch?v=382irkaO8eY
🔴 LIVE "ลูกพูดช้า โตมาจะเรียนไม่ทันเพื่อน?"
0


Please Login to CommentLog In