POST

คุณแม่มีวิธีควบคุมอารมณ์ตัวเองช่วงก่อนประจำเดือนมากันยังไงบ้างคะ

คุณแม่มีวิธีควบคุมอารมณ์ตัวเองช่วงก่อนประจำเดือนมากันยังไงบ้างคะ
5

Please login to comment. Login

นอนให้พอ กินในอิ่มค่ะ
เป็นเหมือนกันค่ะ ไปหาหมอ ได้ยามาทาน ดีขึ้นมากเลยค่ะ
ถ้าเผลอตะโกนใส่ลูกไปแล้ว พอเรารู้ตัวจะรีบกลับมาขอโทษและอธิบายค่ะ
ตั้งสติค่ะ
ถ้าลูกทำอะไรขัดใจก็ปลีกตัวออกมาค่ะ
Please login to comment.
Login