POST

ลูกเริ่มจับลูกกรงเพื่อยืน แม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด หรือปล่อยให้เขาล

ลูกเริ่มจับลูกกรงเพื่อยืน แม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด หรือปล่อยให้เขาลุกเองเจ็บเองคะ

Please login to comment. Login

จัดสภาพแวดล้อมในคอกให้ปลอดภัย แล้วปล่อยให้เขาเรียนรู้เองค่ะ
Please login to comment.
Login