POST

แม่ๆ เสื้อผ้าเด็กอ่อน เข้าเครื่องซักผ้า แล้วอบแห้งได้ไหมคะ

แม่ๆ เสื้อผ้าเด็กอ่อน เข้าเครื่องซักผ้า แล้วอบแห้งได้ไหมคะ
2

Please login to comment. Login

แม่ว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสื้อผ้าค่ะ หากเสื้อผ้าราคาถูกหน่อย ก็เข้าได้ค่ะ แต่จะหดตัวเร็วค่ะ
ทางนี้อบไปเลยค่ะ ไม่มีเวลาตาก กลัวฝุ่นด้วยค่ะ เลยซื้อไซต์ใหญ่กว่าปกติเผื่อผ้าหดค่ะ 😅😅
Please login to comment.
Login