Please Login to CommentLog In

Bonus
ตั้งแต่เกิดค่ะ ใช้น้ำเกลือหยด1-2หยดแล้วใช้ลูกยางแดงดูด ถ้าขวบขึ้นก็ล้างเหมือนผู้ใหญ่หรือใช้แบบสเปรย์ค่ะ
I Joy
ตั้งแต่เกิดค่ะ ถ้าเค้าโตจนนั่งเองได้ สามารถจับแล้วล้างเองได้เลยค่ะ