POST

เลี้ยงลูกคนเดียว ปั๊มนมยังไงไม่ให้ตกรอบคะ บางครั้งลูกงอแง กว่าจะก

เลี้ยงลูกคนเดียว ปั๊มนมยังไงไม่ให้ตกรอบคะ บางครั้งลูกงอแง กว่าจะกล่อมนอนได้คะ

Please login to comment. Login

ตกรอบประจำหลังๆไม่ปั๊มค่ะ ให้เต้าล้วนไปเลยค่ะ
ถ้าอยู่กับลูกอยู่แล้ว เน้นเต้า ไม่เน้นปั๊มค่ะ
สุดท้ายนมสต็อคทิ้งหมดค่ะ ลูกไม่เอานมสต็อคค่ะ
Please login to comment.
Login