POST

แม่ๆเตรียมของจำเป็น ที่จะไปใช้เฉพาะที่ โรงพยาบาลมีอะไรกันบ้างค่ะ

แม่ๆเตรียมของจำเป็น ที่จะไปใช้เฉพาะที่ โรงพยาบาลมีอะไรกันบ้างค่ะ
3

Please login to comment. Login

ถ้าของใช้แม่ก็มีแค่ชุดที่จะใส่กลับ ผ้าอนามัย แล้วก็ของใช้ส่วนตัวทั่วไป ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ค่ะ
ผ้าห่อตัววันกลับ ชุดวันกลับลูก+แม่ ผ้าอนามัย แค่นั้นค่ะ
รพ เอกชนหรือรัฐบาลคะ ถ้าเอกชนเอาแต่ชุดใส่กลับและผ้าอนามัยแบบกางเกงคะที่เหลือเขามีให้หมดเลยชุดลูกก็ไม่ต้องเตรียมไปคะ
Please login to comment.
Login