POST

ขอทราบอาหารเช้าของคุณแม่ สำหรับคนแพ้ท้อง กินอะไรตอนเช้าไม่ได้เลย

ขอทราบอาหารเช้าของคุณแม่ สำหรับคนแพ้ท้อง กินอะไรตอนเช้าไม่ได้เลย

Please login to comment. Login

นมอุ่นๆค่ะ
คุกกี้ขนมปังค่ะ
โจ๊ก ผลไม้ค่ะ กินจุกจิกเอาค่ะ
เช้าๆ เราดื่มน้ำขิงค่ะ สดชื่นมากๆ
ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆค่ะ
Please login to comment.
Login