chaweitakhu30
chaweitakhu30
@chaweitakhu3093
TimelineInteractions

มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแม่ๆ

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถาม : สำหรับแม่ที่ผ่านการคลอดมาแล้ว ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ว่า “รู้งี้… ก่อนคลอดน่าจะทำอะไร”

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันอังคารที่ 23 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
Street
Articles
Club
Noti
Me