POST

ใกล้ถึงวันตรวจหลังคลอดแล้ว กลัวมากเลยค่ะ เจ็บมั้ยคะเขาทำอะไรบ้างค

ใกล้ถึงวันตรวจหลังคลอดแล้ว กลัวมากเลยค่ะ เจ็บมั้ยคะเขาทำอะไรบ้างค่ะ

Please login to comment. Login

เจ็บน้อยกว่าเจ็บท้องรอคลอด100%ค่ะ
ไม่เจ็บค่ะ ไม่ค้องกลัวค่ะ
Please login to comment.
Login