POST

อยากสอบถามแม่ๆค่ะ แพมเพิสกับผ้าอ้อม ส่วนใหญ่แม่ๆจะใช้แบบไหนกับลูก

อยากสอบถามแม่ๆค่ะ แพมเพิสกับผ้าอ้อม ส่วนใหญ่แม่ๆจะใช้แบบไหนกับลูกๆแรกเกิดหรอคะ แล้วใช้ตั้งแต่กี่เดือนถึงกี่เดือนหรอคะ

Please login to comment. Login

1-2เดือน ใช้ผ้าอ้อม แต่ไม่ไหวคะ น้องหลับไม่สนิทเลยค่ะ บ้านแม่ใช้ของเมอร์รี่ สลับกับฮักกี้ค่ะ พอหลัง 2 ขวบเข้า น้องเลิกใช้แพมเพิสค่ะ
บ้านนี้ใช้แพมเพิสตั้งแต่ออกจากรพ.เลยค่ะ
ใช้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ พยาบาลก็ใส่ให้ทันที ใส่ 24 ชม. เลิกประมาณ 2 ขวบ
Please login to comment.
Login