POST

อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายตอนฝากท้องของคุณแม่ เท่าไหร่กันคะ

อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายตอนฝากท้องของคุณแม่ เท่าไหร่กันคะ
3

Please login to comment. Login

เราฝากโรงพยาบาลรัฐ ไม่เสียค่ะ
บ้านนี้หมื่นต้นๆไม่รวมตอนคลอดนะคะ ฝากคลีนิค
เราฝากนอกเวลาที่ร.พ ศิริราช หมอนัดทุกเดือน เดือนละพันกว่าบาทค่ะ
Please login to comment.
Login