POST

ลูกวัย 3 เดือน ควรเริ่มส่งเสริมพัฒนาการน้องทางไหนบ้างคะ

ลูกวัย 3 เดือน ควรเริ่มส่งเสริมพัฒนาการน้องทางไหนบ้างคะ
3

Please login to comment. Login

วัยนี้พัฒนาการด้านสัมผัสค่ะให้ผิวของแม่ได้สัมผัสกับผิวของลูกนะคะ
ถ้าลูกอารมณ์ดีให้วางวัสดุที่มีพื้นผิวแตกต่างค่ะ
อุ้มลูกบ่อยๆค่ะ
Please login to comment.
Login