POST

ไปเที่ยวทริปแรกของลูก

ไปเที่ยวทริปแรกของลูก
=
ขนไปทั้งบ้าน 🤣🤣
เรื่องจริงของทุกบ้านใช่หรือเปล่าค่ะ

Please login to comment. Login

เรื่องจริงค่ะ แม่ขนไปเยอะจนโดนพ่อบ่นใส่เลยค่ะ เพราะไปแล้วใช้อยู่ไม่กี่ชิ้น แต่เสื้อผ้าที่เตรียมไปแม่ให้น้องใส่ทุกชุดนะคะ
ใช่เลยคะ😊
Please login to comment.
Login