POST

คุณแม่ที่ ผ่าคลอด แผลกี่วันหายหรอคะ บ้านนี้ผ่านมา 12 วันแล้ว ยังร

คุณแม่ที่ ผ่าคลอด แผลกี่วันหายหรอคะ บ้านนี้ผ่านมา 12 วันแล้ว ยังรู้สึกเจ็บอยู่เลยค่ะ
2

Please login to comment. Login

ปกติอาทิตย์กว่า ๆ จะเริ่มดีขึ้นแล้ว แต่กว่าจะหายเจ็บก็เกือบเดือนเลยค่ะ
บ้านนี้ 1 อาทิตย์ก็เริ่มหายเจ็บแล้วค่ะ
Please login to comment.
Login