ขอแค่ “พ่อ”

Lin

Lin

ถามคำถาม
ขอแค่ “พ่อ”
เข้ามาช่วย “ดูแลลูก”
ในวันที่แม่ไม่ไหว
คือ “ดีต่อใจ” ที่สุดขอที่สุดแล้ว
0


Please Login to CommentLog In