ลูกจะรู้สึกผูกพันกับคนที่เล่นด้วย

Jt-Pear

Jt-Pear

แชร์เคล็ดลับ
ลูกจะรู้สึกผูกพันกับคนที่เล่นด้วย
ใช้เวลาด้วย อุ้มมากที่สุดโดยเฉพาะในสามปีแรก จึงไม่เกี่ยวว่าจะเลี้ยงเป็นไม่เป็น เลี้ยงเก่งไม่เก่ง ฉะนั้นให้เวลากับลูกให้ได้มากที่สุดและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะ "คนเลี้ยงหลัก" คือคนที่สร้างลูก 🩷
0


Please Login to CommentLog In