POST

ขออนุญาติสอบถามค่ะ น้องบ้านไหนอยู่อนุบาล 2 แล้วยังเขียน ก.ไก่ไม่ไ

ขออนุญาติสอบถามค่ะ น้องบ้านไหนอยู่อนุบาล 2 แล้วยังเขียน ก.ไก่ไม่ได้บ้างคะ บ้านนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยค่ะ แบบนี้ผิดปกติหรือป่าวคะ
0

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login