POST

ลูกอายุ 3.9 ขวบ เป็นเด็กที่ทำอะไรค่อยข้างช้า ทำอะไรก็ช้า ทำยังไงใ

ลูกอายุ 3.9 ขวบ เป็นเด็กที่ทำอะไรค่อยข้างช้า ทำอะไรก็ช้า ทำยังไงให้กระตือรือร้นคะ
2

Please login to comment. Login

จับเวลาถ้าช้ากว่ากำหนด ต้องลงโทษบางอย่างแบบไม่รุนแรงนะคะ
ทำตารางเวลาค่ะ
Please login to comment.
Login