POST

หมอนัดตรวจหลังคลอด ตรวจอะไรบ้างคะ?

หมอนัดตรวจหลังคลอด ตรวจอะไรบ้างคะ?
4

Please login to comment. Login

ตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะ
มีฉีดยาคุมค่ะหมอจะถามว่าแม่เลือกคุมแบบไหน
ตรวจทุกอย่างเลยค่ะ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจภายในค่ะ
Please login to comment.
Login